Със Заповед № РД-57/19.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАРА е одобрен списък с риболовни кораби и с определените индивидуални квоти за улов на калкан през 2021 г. разпределени от Сдружение „Черноморски изгрев“