Ежемесечна отчетна информация за месец Декември 2020 г. за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на Covid-19

logo2

Ежемесечна отчетна информация за извършените разходи от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на Covid-19 през месец Декември 2020 г., можете да намерите   тук