Заповед за утвърждаване на образец на информационно-статистически формуляр