Извършени масирани проверки на река Янтра

logo2

На 09.01.2021 г. при извършена масирана проверка от инспекторите на „РК-Централен Дунав“ гр.Русе по устието на река Янтра, в района на село Долна студена е установен нарушител, който извършва любителски риболов на маломерна риба от вида кефал с което нарушава чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗРА. На нарушителя е съставен АУАН.
ИАРА призовава, с цел опазване на рибния ресурс, любителите риболовци да спазват правилата за извършване на любителски риболов.