Проверка на язовир Мандра

logo2

На 04.01.2021 г. при извършена рутинна проверка на язовир Мандра, в района на помпена станция „Лукойл“ са установени лица, извършващи риболов със забранени уреди чрез косене, с размер на улова над допустимия от 3 кг. На лицата са съставени 4 бр. АУАН за нарушаване разпоредбите на ЗРА. Рибата, от вида сребриста каракуда е върната обратно във водите на язовира от нарушителите.
При съмнение за извършване на нарушения и нередности гражданите могат да съдействат като сигнализират на тел.112.