Информационно съобщение към регистрираните купувачи и регистрираните тръжни центрове, които са отговорни за първата продажба на продукти от риболов в България