Въвеждане на забрана за улов на есетровите видове руска есетра, чига, пъструга и моруна в българската част на река Дунав и Черно море – Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието, храните и горите