Заповед № РД09-892/09.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, във връзка със забрана за любителски риболов на територията на целия водоем на гребна база в град Ямбол.