Заповед № РД09-891/09.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, във връзка със забрана за любителски риболов в река Ръчене.