Възлагане управлението на рибните ресурси в яз. Копринка

Със Заповед № РД09-811/12.10.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите е възложено управлението на рибните ресурси в яз. Копринка, обл. Стара Загора, на Сдружение с нестопанска цел „Централна Рибно-Опазваща Организация“, за срок от 5 години, считано от датата на същата заповед.

Заповед РД 09-811 12.10.2020г.