Проверка на РК Габрово

logo2

Служители на РК Габрово извършиха проверка по подаден сигнал на микроязовир в Община Севлиево. В хода на проверката са устанавени две лица, извършващи нерегламентиран риболов с хрилни мрежи. Едното от лицата има няколко влезли в сила наказателни постановления за същия вид нарушение. Съставени са АУАН. Уредите и средствата послужили за извършването на нарушението са иззети. Рибата е върната обратно във водата.