Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за любителски риболов в Гребна база гр. Ямбол

С цел опазване на рибните популации в Гребната база на гр. Ямбол и създаване на условия за възстановяването им, се въвежда забрана за любителски риболов до 30.06.2021 г. в целия воден обект, на основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на временна забрана за любителски риболов в Гребната база на гр. Ямбол, намираща се в Младежки парк, район „Индустриален“, местност „Курбалъка“.

Уведомявам Ви, че може да участвате в производството като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следния електронен адрес: office@iara.government.bg.

Подробна информация можете да откриете на следния линк

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм