Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Уважаеми госпожи и господа,

С предвидените изменения и допълнения в Закона за рибарството и аквакултурите се цели по-прецизно и ефективно прилагане на общата политика в областта на рибарството и уреждане на отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми. Промените се налагат и с оглед необходимостта Закона за рибарството и аквакултурите да бъде съобразен с относимото европейско законодателство. Въвеждат се легални дефиниции и термини, използвани в рибарството и аквакултурите, тъй като в настоящия закон съществува нормативна празнота.

В тази връзка по-подробна информация може да бъде намерена на следните линкове:

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм