Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации за срок от 24 месеца“ обособена позиция № 1 – „Предоставяне на пощенски услуги за органи на изпълнителната власт и техни администрации“