Крайно класиране на кандидатите, участвали в конкурса за длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР на сектор „Рибарство и контрол – Варна“ в отдел „Рибарство и контрол –Черно море“, гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“, гр. Бургас с място на работа гр. Варна

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм