Прекратяване на конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Варницата“