Заповед № РД09-449/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, за издаването на Заповед № РД09-449/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, поради отстраняване на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД09-332/01.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за разрешаване на любителския риболов през тъмната част на денонощието в определени рибностопански обекти.
Заповед № РД09-449/25.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите
Информацията е публикувана и в интернет страницата на МЗХГ в следните рубрики:
Актуално (https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/);
„Сектори – Рибарство – Други заповеди“ (https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/ribarstvo/).

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм