„Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации” обособена позиция № 3 – Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др.