Уведомление за провеждана обществена консултация относно възможностите за риболов през 2021 г. в рамките на общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз

Министерство на земеделието, храните и горите информира всички заинтересовани лица в сектор Рибарство, че в периода 17 юни – 31 август 2020 г. Европейската комисия (ЕК) провежда обществена консултация относно възможностите за риболов през 2021 г. в рамките на общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз.
Целта на консултацията е да се даде възможност на европейските граждани да изразят мнението си за начина на определяне на риболовното усилие и риболовните квоти съгласно новата обща политика в областта на рибарството и във връзка с научните становища за устойчив риболов.
Получените мнения ще се използват от ЕК при изготвянето на предложенията за възможностите за риболов през 2021 г.
Участниците в обществената консултация могат да изпращат своите отговори до функционалната пощенска кутия:
MARE-CONSULTATION-ON-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu
Повече информация за провежданата консултация може да бъде намерена на следния интернет адрес:
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2021-under-common-fisheries-policy_bg#about-this-consultation

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм