Уведомление за провеждана обществена консултация относно възможностите за риболов през 2021 г. в рамките на общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз

Министерство на земеделието, храните и горите информира всички заинтересовани лица в сектор Рибарство, че в периода 17 юни – 31 август 2020 г. Европейската комисия (ЕК) провежда обществена консултация относно възможностите за риболов през 2021 г. в рамките на общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз.
Целта на консултацията е да се даде възможност на европейските граждани да изразят мнението си за начина на определяне на риболовното усилие и риболовните квоти съгласно новата обща политика в областта на рибарството и във връзка с научните становища за устойчив риболов.
Получените мнения ще се използват от ЕК при изготвянето на предложенията за възможностите за риболов през 2021 г.
Участниците в обществената консултация могат да изпращат своите отговори до функционалната пощенска кутия:
MARE-CONSULTATION-ON-FISHING-OPPORTUNITIES@ec.europa.eu
Повече информация за провежданата консултация може да бъде намерена на следния интернет адрес:
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2021-under-common-fisheries-policy_bg#about-this-consultation