Заповед за въвеждане на забрана за използването на бийм трал във вътрешните морски води и териториално море на Република България в акваторията на Черно море в зона „Бяла-Обзор“