Заповед за увеличаване на крайния срок на забраната за стопански риболов във водите на р. Дунав на видовете бяла риба, распер, карагьоз и щука

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Със Заповед № РД 09-372/30.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, се увеличава крайния срок на забраната за стопански риболов в река Дунав на видовете бяла риба /Sander lucioperca/, щука /Esox Lucius/, распер /Aspius aspius/ и карагьоз (дунавска скумрия) /Alosa immаculata/ до 31.05.2020 г. включително;

По подробно със съдържанието на заповедта може да се запознаете тук:
ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм