Изменение на заповедта по отношение на изискването за усвояване на индивидуални квоти калкан

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД- 160/24.04.2020г. е изменена Заповед № РД-19/10.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАРА с която са определени критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в усвояването на националната квота калкан през 2020 година.
Изменението е във връзка с предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение на територията на страната. Част от мерките са насочени към ограничаване на социалните контакти на лицата в страната, предвид което изпълнението на т. VІІ от заповедта по отношение на изискването за усвояване на индивидуални квоти калкан в срок до 15 април е много затруднено, тъй като лицата извършващи стопански риболов на калкан много често са повече от две.
Предвид това отпадна изискването за усвояване на индивидуални квоти калкан в размер на 50 % в срок до 15 април, и съответно същите няма да бъдат редуцирани (намалени).

Заповед № РД – 160 / 24.04.2020г.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм