Заповед за разрешаване на любителски риболов през тъмната част на денонощието

Уважаеми дами и господа,

Министъра на земеделието, храните и горите издаде Заповед № РД-09-332/01.04.2020 г. с която се разрешава любителския риболов през тъмната част на денонощието само от брега през всички дни от седмицата в периода от 1 април до 1 ноември, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1 от ЗРА в определени със заповедта рибностопански обекти. По подробно с правилата и обектите в които може да се извършва нощен риболов може да се запознаете ТУК.
Във връзка с настоящата усложнена епидемиологична обстановка, Ви призовавам при извършване на любителки риболов през тъмната част на денонощието да проявявате обществена отговорност, и стриктно да се придържате към указанията на Националния оперативен щаб за ограничаване на разпрострванението на COVID-19 и въведените противоепидемични мерки със заповедите на министъра на здравеопазването. Припомням Ви, че за справяне с разпространението на вируса е ограниченено струпване и движение на групи хора и спазване на дистанция от 2 метра между хората навън.
Апелирам към любителите риболовци, при осъществяване на своето хоби, освен правилата за отговорен риболов, да спазват и указанията на Националния оперативен щаб и да се съобразяват с въведените противоепидемични мерки от Министерство на здравеопазването.
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Ви призовава да останете вкъщи.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм