Уведомление относно продължаващото извънредно положение и оценка на въздействието на кризата с коронавирус COVID-19 върху сектор „Рибарство“

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с продължаващото извънредно положение и оценка на въздействието на кризата с коронавирус COVID-19 върху сектор „Рибарство“ Ви информирам, че Министерството на земеделието, храните и горите, съвместно с ИАРА започват инициатива за събиране на информация свързана с отражението на ситуацията върху бранша. Обобщена информация за състоянието на сектора ще бъде изпращана ежеседмично на Европейската комисия с оглед идентифициране на подходящи мерки за смекчаване на последствията за сектора.
В тази връзка, призовавам заинтересованите лица от сектор „Рибарство“. да изпращат актуална ежеседмична информация, свързана със затрудненията, които изпитват в следствие на изпълнението на мерките срещу разпространяването на короновируса, като например наблюдаван спад в реализираните количества риба за консумация, спад в цените, затруднения при доставки, влошена логистика (на национално и европейско ниво), освобождаване на работна ръка, намален обем на риболовните дейности и др. От линковете по-долу ще може да изтеглите формуляр за съответния под-сектор (Риболов, Аквакултури и Рибопреработка), който след попълване може да изпращате на следния електронен адрес: office@iara.government.bg.
Предварително Ви благодаря за съдействието.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм