Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina.

Въвеждане на забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina, считано от 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г. включително – Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните и горите

С цел опазване на популациите от бели пясъчни миди в Черно море се въвежда забрана за улова им от 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г. включително, на основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.
На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на временна забрана за улов на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в българската акватория на Черно море.
Уведомявам Ви, че може да участвате в производството като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следните електронни адреси: office@iara.government.bg и vela.dinkova@iara.government.bg

Подробна информация можете да откриете на следния линк

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм