Спазване на указанията на Националния оперативен щаб за COVID-19 при извършване на любителски риболов в страната

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През последните дни, при осъществяване на контрол върху извършването на риболов в страната, инспектори от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са установили случаи на струпване от многобройни любители риболовци около водните обекти, което води до риск от заразяване с COVID-19.
В условията на настоящата усложнена епидемиологична обстановка, Ви призовавам при осъществяване на любителки риболов, да проявявате своята обществена отговорност, като стриктно се придържате към указанията на Националния оперативен щаб за ограничаване на COVID-19. Припомням Ви, че за справяне с разпространението на вируса щабът предложи ограничение за струпване и движение на големи групи хора и спазване на дистанция от 2 метра между хората навън.
Апелирам към любителите риболовци, при осъществяване на своето хоби, освен правилата за отговорен риболов, да спазват указанията на Националния оперативен щаб и да се съобразяват с въведените противоепидемични мерки.
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Ви призовава да останете вкъщи.