Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) до Лъчезар Илиев – ЕТ „Лъчезар Илиев 2003“