Акция на язовир Жребчево

logo2

На 04.02.2020 г. около 12:00 часа, служители на „РК“ град Стара Загора и град Плевен извършиха проверка на язовир Жребчево. В хода на проверката, в местност „Римски мост“, община Николаево са забелязани лица, които извършват риболов чрез косене/търмъчене/ . На лицата са състави 3 бр. АУАН за нарушаване на чл.37 от ЗРА. Съставени са други два броя АУАН за улов на риба с размери, по-малки от минимално допустимите и без притежание на валиден билет за любителски риболов.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм