Прекратена е процедурата по възлагане управлението на рибните ресурси в язовир Мандра, обл. Бургас

 

Процедурата по възлагане управлението на рибните ресурси в язовир Мандра, обл. Бургас, открита със Заповед № РД09-384/18.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите е прекратена със Заповед № РД09-50/22.01.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм