ИАРА стартира прием на заявления за усвояване на квота калкан за 2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД – 19/10.01.2020г. на изпълнителния директор на ИАРА са определени критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в усвояването на националната квота калкан през 2020 година.
Заявлението за участие и разпределяне на квота калкан през 2020 г. може да изтеглите от електронната страница на ИАРА: http://iara.government.bg/
С оглед на своевременната оценка и разпределение на индивидуалните квоти за калкан през 2020 година, бих желал да Ви приканя да подадете своите заявления до изпълнителния директор на ИАРА на адрес град Бургас, ул. Княз Александър Батенберг № 1, не по-късно от 21.01.2020 г. Заявленията, регистрирани в ИАРА след тази дата няма да бъдат взимани предвид.

 

Заповед
Заявление
Уведомление

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм