Установени нарушения на язовир Огоста

На 29.12.2019 г. при извършена проверка на инспектори на РК Монтана, съвместно с доброволни сътрудници, бяха установени два случая на уловена и задържана балканска пъстърва в район на град Монтана. Балканската пъстърва е в размножителен период, а задържането и в участъка от стената на язовир Огоста до ЖП Моста в село Ерден е забранено целогодишно със Заповед на Министъра на МЗХГ. Санкцията за това нарушение е от 1500 до 3000 лв. и се конфискуват уредите, с които е извършен улова.
При съмнение за нарушения сигнализирайте на тел. 112