Установени нарушения на язовир Огоста

На 29.12.2019 г. при извършена проверка на инспектори на РК Монтана, съвместно с доброволни сътрудници, бяха установени два случая на уловена и задържана балканска пъстърва в район на град Монтана. Балканската пъстърва е в размножителен период, а задържането и в участъка от стената на язовир Огоста до ЖП Моста в село Ерден е забранено целогодишно със Заповед на Министъра на МЗХГ. Санкцията за това нарушение е от 1500 до 3000 лв. и се конфискуват уредите, с които е извършен улова.
При съмнение за нарушения сигнализирайте на тел. 112

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм