Зарибяване на водоем „Бистрака“

На 24.11.2019 г. Сдружение „Риболовец – 2014″ – гр. Благоевград извършиха зарибяване на водоем „Бистрака“ и разливите на река Струма до този водоем, между втори и трети бараж, общ. Благоевград. По време на акцията във водите на водоемите бяха пуснати 150 кг. риба от вида шаран. Зарибителният материал е предоставен от сдружението със средствата постъпили от разпространяване на билети за любителски риболов.