Уведомление относно Наредба №37

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 08.11.2019 г. съгласно изискванията на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации, е публикуван доклад (мотиви) и проект на Наредба на Министерство на земеделието, храните и горите и Министестерство на околната среда и водите за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите. На заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок за представяне на предложения и становища по проекта, който изтича на 09.12.2019 г. Със съдържанието на проекта на наредба и доклад, може да се запознаете на следния електронен адес: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-doplnenie08112019/

Вашите предложения и становища може да изпращате на следната електронна поща: silviya.zheleva@iara.government.bg в срок до 09.12.2019 г.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм