Продажба на риба без документи

logo2

 

На 05.11.2019 г. служители на „РК“ град Враца извършиха проверка в с. Гложене. По време на проверката беше забелязано лице, извършващо продажба на жива риба, без необходимите за това документи. На лицето е съставен акт по чл. 49а от Закона за рибарството и аквакултурите. Рибата от видовете шаран, бяла мряна, платика, бяла риба, бял амур с общо тегло 19,950 кг.  е дарена на  Дом за стари хора с. Хайредин.