Извършени проверки на водоеми в област Велико Търново

logo2
Служители на „Рибарство и контрол“ сектор Велико Търново извършиха проверка на река Дунав, от лодкостоянка Вардим до 560 речен километър, на микроязовири в област Вe.ruf Търново и корекции на река Янтра при Полски Тръмбеж, Раданово и Куцина. В хода на проверката са установени нарушения по ЗРА, за които са съставени 5 броя АУАН. Проверени са и 4 обекта за търговия с риба в град Свищов, на които са съставени предупредителни протокола.