Извършени проверки на водоеми в област Велико Търново

logo2
Служители на „Рибарство и контрол“ сектор Велико Търново извършиха проверка на река Дунав, от лодкостоянка Вардим до 560 речен километър, на микроязовири в област Вe.ruf Търново и корекции на река Янтра при Полски Тръмбеж, Раданово и Куцина. В хода на проверката са установени нарушения по ЗРА, за които са съставени 5 броя АУАН. Проверени са и 4 обекта за търговия с риба в град Свищов, на които са съставени предупредителни протокола.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм