Уведомление относно Заповед № РД 09-959/11.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите са определени обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА, определени за любителски риболов, за извършване на зарибяване съгласно чл. 22а, ал. 5 от ЗРА през 2019 година

Уважаеми дами и господа,
Съгласно чл. 22а, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните и звена, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, организациите по чл. 11 от ЗРА и други лица при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите. В ал. 4 от същия член е установено, че лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 80 на сто от стойността на билета при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 22, ал. 1 от ЗРА. В разпоредбата на чл. 22а, ал. 5 от същия закон е посочено, че лицата по чл. 22а, ал. 4 разходват ежегодно не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА определени за любителски риболов.

 

В тази връзка със Заповед № РД 09-959/11.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите са определени обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА, определени за любителски риболов, за извършване на зарибяване съгласно чл. 22а, ал. 5 от ЗРА през 2019 година. Заповедта може да намерите тук.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм