Нощна проверка на язовир Порой

В часовия диапазон между 23:00 и 0:30 часа на 28.09.2019 г. срещу 29.09.2019 г. служители на
сектор РК Бургас извършиха нощна проверка на яз. Порой. При проверката са установени няколко лица извършващи риболов в тъмната част на денонощието, като част от тях са извършвали риболова без да притежават билет за любителски риболов, което представлява нарушение на Закона за рибарство и аквакултури. Средства и принадлежности от извършените на рушения не са иззети. Съставени са 6 броя АУАН.