Уведомление относно изменение и допълнение на Наредба № 37

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове приложено, бихме желали да Ви представим проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 10 ноември 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, изготвен от работна група определена със Заповед № РД 09-984/ 05.11.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Моля за Вашите бележки, предложения и становища в срок до 02.10.2019 г. вкл., които да изпращате на следния електронен адрес: office@iara.government.bg

Проект за изменение на Наредба № 37

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм