Проверки на лодкостоянки Дуранкулак и Крапец

На 18.09.2019г. служители на „Рибарство и контрол“ сектор Добрич съвместно с Гранична полиция извършиха проверка на лодкостоянка Дуранкулак. В хода на проверката е заловено лице, извършващо улов на рапани без да притежава необходимото разрешително за стопански риболов. На нарушителя е съставен акт по чл.17 от ЗРА, иззета е 1 бр. гумена лодка, уловът от около 80 кг. рапани е върнат във водата. По-късно същия ден на лодкостоянка Крапец е заловено друго лице, също извършващо улов на рапани без необходимото удостоверение за това. Съставен е акт по чл.17 от ЗРА, уловът от 268 кг. рапани е върнат във водата.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм