Нощна проверка на язовир Мандра

На 12.09.2019 г. служители на сектор РК Бургас към отдел РК Черно море извършиха нощна проверка на яз. Мандра. По време на проверката е установено наличието на 13 броя мрежи с обща дължина около 650 метра. Мрежите са извадени от водите на язовира, а уловът от тях в размер на 70 кг. сребриста каракуда, е дарен на Социален патронаж гр. Бургас.
На 14.09.2019 г. служители на сектор РК Бургас към отдел РК Черно море извършиха нощна  проверка на яз. Мандра, при която е установено наличието на 2200 метра ракониерски мрежи.
Мрежите са извадени от водите на язовира, а уловът от тях в размер на 180 кг. сребриста каракуда, е дарен на дом за възрастни хора в гр. Черноморец.