Отваряне на ценови оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за далян „Кондрос“