Предложения и препоръки по отношение на дейността на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Контрола, управлението и опазването на рибните ресурси на територията на Република България са едни от основните цели и приоритети на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Агенцията винаги е отворена за диалог с представителите на сектор „Рибарство“ (производители на аквакултури, любители риболовци и други заинтересовани лица), и активно подкрепя разработването на подходящи механизми, имащи отношение към контрола, управлението и опазването на рибните ресурси.
Колаборацията между институциите, гражданите и бизнеса е от изключително важно значение за доброто управление и опазване на сектор „Рибарство“. В тази връзка, бих желал да споделите своите виждания за дейността на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Има ли според Вас недостатъци и проблеми в дейността на Агенцията и ако откривате такива, моля да ги посочите, тъй като Вашето мнение е Важно за нас.
Също така бих се радвал да дадете предложенията си по отношение на подобряването на сътрудничеството и комуникацията между Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Вас – представителите на сектор „Рибарство“, тъй като заедно можем да изградим един устойчив и проспериращ отрасъл.
Бих се радвал да чуя Вашите идеи, препоръки и становища по отношение на необходимостта от евентуални промени в нормативната база обхващаща рибарството и аквакултурите. Вашите предложения за промени на законодателството в сферата на сектор „Рибарство, насочени към подобряване на сектора, са важни за нас.
Вашите предложения може да изпращате на следната електронна поща: predlojenia@iara.government.bg .

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм