Информация за кандидатстване по мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ – повече информация на:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2418

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ – повече информация на:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2380

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ – повече информация на:
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2086

Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” :
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/1088

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм