Възможности за кандидатстване по мерки по ПМДР 2014-2020 г. ще бъдат представени във Варна и Балчик

На 28 август 2019 г., сряда, от 11:00 ч. в сградата на община Варна и на 29 август, четвъртък, от 10:00 ч. в гр. Балчик, в комплекс „Мелницата“ (пл. „Капитан Георги Радков4 № 1) ще се проведат информационни дни по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. На срещите ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по следните мерки: 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” и 1.2 „Здраве и безопасност“.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм