„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ обособена позиция № 1 „ Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“