ПОКАНА за пресконференция по Проект „Закупуване на транспортни средства за патрулиране“

Уважаеми дами и господа,

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, град Бургас Ви кани да присъствате на пресконференция на проект „Закупуване на транспортни средства за патрулиране“. Пресконференцията ще се проведе на 26.07.2019 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, град Бургас. На срещата ще бъдат представени реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

С уважение,

Доц. д-р Галин Николов
Изпълнителен директор