Заместник-министър Лозана Василева откри информационни дни за представяне на четири новооткрити мерки по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

 

снимка

На 22 юли 2019 г. в Гранд Хотел Поморие заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева откри информационни дни за представяне на четири новооткрити мерки по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. По време на срещата беше представена информация за новия Регламент за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г. До края на месеца предстои да бъде открит и прием по две мерки 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ и 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. На представянето присъстваха доц. Д-р Галин Николов – изпълнителен директор на ИАРА, Стоян Котов – директор Дирекция на морско дело и рибаство и Мария Белова – председател на комисията по земеделие. Представянето продължи в Царево на 23 юли. Пред сдружения, представители на рибарския бранш и Местните инициативни рибарски групи бяха представени и мерките 1.2 „Здраве и безопасност“ и 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, по които в момента тече първият прием за програмния период. Следваща среща ще се проведе в Стара Загора в хотел Мариян Палас на 30 юли от 13:00 часа.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм