Проверки в област Монтана

През последната седмица от 15.07. – 21.07.2019 г. служители на РК Монтана извършиха масирани проверки в област Монтана. Установени бяха редица нарушения, извършени от любители риболовци. Съставени са 7 броя АУАН на лица, които са с улов значително надвишаващ нормите от 3 килограма на ден. На река Огоста, служителите на ИАРА са установили лица извършващи улов със забранен маломерен мрежест уред тип “парашут”. В хода на проверките не са установени нередности сред търговците на риба и рибни продукти и при извършване на стопански риболов във водоемите в област Монтана. Инспектори на РК Монтана оказаха съдействие на служители от РС „ПБЗН” – Монтана за осуетяване на горски пожар в местност около язовир Огоста.