Планирана проверка на нос Форос

На 22.07.2019 г. служители на сектор РК Бургас към отдел РК Черно море извършиха планирана проверка по море в Бургаския залив, в района на нос Форос.По време на плаването инспекторите забелязали лица, извършващи улов по незаконен начин с драгиращ уред „гагам“. След като са забелязали патрулната лодка на ИАРА, нарушителите изоставят уреда и улова и се отправят към брега. Средството е извадено и иззето с констативен протокол срещу неизвестен нарушител, а уловът – 10 кг. рапани и близо 7 кг. черна морска мида, е върнат обратно във водата. В същия район са открити немаркирани риболовни уреди – парагади, с дължина около 1000 метра, които са извадени и иззети с констативен протокол срещу неизвестен нарушител.