Зарибяване на  Гребен канал – южна част, област Ямбол

На 18.07.2019 г. сдружения КСР „Видракс България“ – гр. Ямбол и  КСР  „Меркурий“ съвместно със служители на „Рибарство и контрол“ град Ямбол към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури извършиха зарибяване на Гребен канал – южна част, област Ямбол. По време на акцията във водите на водоема бяха пуснати 400 хиляди броя личинки шаран. Зарибителният материал е предоставен от Рибарници „Крумово“, област Ямбол.

 

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм